بازهم ازیاور مهدی پور

همین جاست فقر

کنار اتش من

بر استان پنجره های خانه ات

این جاست

بر بوته های چای می بارد

همراز ماست ابر

/ 2 نظر / 8 بازدید
همسفر

صبح جمعه ای دیگر و باز هم چشمان منتظر ما! سلام حضور شما استاد گرامی و ممنون از لطف و محبت همیشگی شما[گل]