ماهی تنگ بلور

 

ماهی را هروقت از آب بگیری ساعتی دیگر میمیرد.
تازه نیست گرفتن ماهی از دریا
نطفه ی شروع دوباره است که در کالبد ماهی میمیرد.
کاش پرنده ای از قفس آزاد کنیم.
با گرفتن هرماهی،پرنده ای در قفس میمیرد.
به شوق دریا،ازاتاقم تاساحل راشناکردم
امادریاشوقی برای آبهای آزاد نداشت.
بادستان کوچکم،قایق بزرگی ساخته ام
تاماهی قرمزهای تنگ بلور،دریارا خواب نبینند.
نثری زیبا از امین ازاد
/ 3 نظر / 10 بازدید
yekdoost

کاش پپرنده ای از قفس آزاد کنیم با گرفتن هر ماهی...... باشد تا روح ماهی را در کالبد پرنده به پرواز در آوریم و زندگی دیگری به ماهی ببخشیم[گل]

نسیم

شعرهای این شاعر بسیار با احساس هستند ..

شیما

ممنون از انتخاب زیبای شما استاد خوبم