میلاد عرفان پور                            ای بی تو زمانه سرد و سنگین در من!

                            ای حسرت روزهای شیرین در من!

                            بی مهری انسان معاصر در توست

                            تنهایی انسان نخستین در من!

/ 1 نظر / 8 بازدید