وصیت نامه استادی بزرگ

وصیت نامه آیت الله قاضی طباطبایی

 وصیت نامه آیت الله العظمی سید علی قاضی طباطبائی از جمله وصیت نامه های بسیار مفید و آموزنده استکه متن آن از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحـمـد لله الذی لا یـبقی الا وجهه و لا یدوم الا ملکه و الصلوة و السلام علی خاتم النبیینالذی هـو البـحـر و الائمة الاطهار من عترته جواریه و فلکه ، صلی الله علیه و علیهم ماسلک سلکه و نسک نسک.

و بـعـد، وصـیـت از جـمـله سـنـن لازمـه است و بنده عاصی ، علی بن حسین الطباطبایی چندینمـرتـبه وصیت نامه نوشته ام و اینکه در این تاریخ که روز چهارشنبه ، دوازدهم ماه صفرسـنـه هـزار وسـیـصـد و شـسـت و پـنـج (1365) اسـت و ایـن وصـیـت نـامـه دوفـصـل اسـت : یـک فـصل در امور دنیا، فصل دیگر در امور آخرت است . مقدم دارم ذکر دنیا راچنان که حق - تبارک و تعالی - در خلقت و ذکر آخرت مقدم داشته است.

دیـگـر آنـکـه از جـمـله قـروض ، پـنـجـاه تـومـان اسـت کـهمال الوصیة علیین رتبت ، حاج سید قریش قزوینی است و بعد از ایشان به حاجی امام قلیرسیده است و از حاجی قلی به والد حقیر رسیده است - رضوان الله علیهم اجمعین . این وجهباید در دست کسی که اهلیت آن را داشته باشد برسد که در دهه محرم از فایده شرعیه آنعـزاداری بـکـنـد، چـیـزی از آن بـه روضـه خـوان بـرسـد، بـه چـای و قـهـوه وامثال این صرف نشود- ان شاء الله تعالی.

واگر شخص دیگری را معرفی کردم ، در حاشیه همین وصیت نامه می نویسم و بعد از ایناگر تغییر و تبدیل به نظر رسید، در ذیل ورقه نوشته می شود.

و فـصـل دوم در امـور آخرت و عمده آنها توحید است . خدای تعالی می فرماید: ان الله لایـغـفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء)نساء 48 (

همانا خداوند شرک بهخود را نمی بخشد و جز آن را برای هر که بخواهد می بخشد.و این مطلب حقیقتش بهسـهـولت بـه دسـت نـمـی آیـد و از اولادهـای بـنـده کـسـی تـاحال مستعد تعلیم آن ندیده ام و از رفقا هنوز وصی آخرتی معین نکرده است که شما را بهپـیـروی او امـر کـنـم . عـجـالتـا ایـن شـهـادت را از بـنـدهتحمل نمایید:

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه و ملائکته و اولوا العلم منخلقه لا اله الا هو العزیز الحکیم الها واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا و لا شریکله فـی الوجـود و لا فـی الالوهـیـة و لا فـی العـبـودیـة و اشـهد الله سبحانه و ملائکته وانـبـیـاءه و سـمـاءه و ارضـه و مـن حضرنی من خلقه و ما یری و لا یری و اشهدکم یا اهلی واخوانی علی هذه الشهادة بل کل من قرا هذا الکتاب و بلغه شهادتی و اتخذکم جمیعا شاهدا واشـهـد ان محمدا عبده و رسوله جاء بالحق من عنده و صدق المرسلین و ان اوصیاءه من عترتهاثنا عشر رجلا اولهم امیرالمؤ منین علی بن ابی طالب و آخرهم الامام منتظر لدولة الحق و انهیـَظـهـر و یُظهر دین الحق - صلی الله علیه و علیهم - و اشهد ان البعث حق و النشور حق وکـلمـا جـاء بـه رسول الله او قاله اوصیاؤه - صلی الله علیه و علیهم - حق لا ریب فیه . اسـال الله المـوت عـلی هـذه الشـهـادة و هـو حـسـبـنـا جـمـیـعـا و نـعـمالوکیل . الحمد لله رب العالمین.

امـا وصـیـتـهـای دیـگـر، عـمـده آنـهـا نـمـاز اسـت . نـمـاز را بـازاری نـکـنـیـد،اول وقـت بـه جـا بـیـاوریـد بـا خضوع و خشوع ! اگر نماز را تحفظ کردید، همه چیزتانمـحـفـوظ مـی مـاند و تسبیحه صدیقه کبری سلام الله علیها و آیة الکرسی در تعقیب نمازتـرک نـشـود؛... واجـبـات اسـت و در مـسـتـحبات تعزیه داری و زیارت حضرت سیدالشهداءمسامحه ننمایید و روضه هفتگی ولو دو سه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر ازاول عـمـر تـا آخرش در خدمات آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیرهما به جا بیاورید،هـرگـز حـق آن بـزرگـوار ادا نـمـی شـود و اگـر هـفـتـگـی مـمـکـن نـشـد، دهـهاول محرم ترک نشود .

دیـگـر آنـکـه ، اگـر چـه ایـن حرفها آهن سرد کوبیدن است ، ولی بنده لازم است بگویم ،اطـاعـت والدین ، حسن خلق ، ملازمت صدق ، موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حیله و تقدمدر سلام و نیکویی کردن با هر بر و فاجر، مگر در جایی که خدا نهی کرده . اینها را کهعـرض کـردم و امـثـال ایـنـهـا را مـواظـبـت نـمـایـیـد! الله الله الله کـهدل هیچ کس را نرنجانید!

تا توانی دلی به دست آور                                      دل شکستن هنر نمی باشد

 

و عن تقریر الاحقر،                علی بن الحسین الطباطبایی                    محل مهر

در زیـر وصـیت نامه ، مرحوم سید هاشم حداد، آیت الله شیخ عباس هاتف قوچانی ، آیت اللهسـیـد جـمـال مـوسـوی گـلپـایـگانی و آیت الله عبدالنبی عراقی آن را تایید نموده و بهدرستی آن گواهی داده اند.

 

 
/ 4 نظر / 11 بازدید
پناهنده

سلام یه جای دیگه دعوت شدی حتما بیا ببین کجا [بغل]

نسیم

جالب بود.. اما استاد قبول دارید که حرف حق دل انسانهای کور باطن را می رنجاند!؟

♫ Iraj Mirza ♫

[گل]سلام بسيار خوب و بجا بود مولای من : من اصل انتظار تو را برده ام ز یاد با انتظارهـای فـراوانـم از شما ... اللهم عجل لولیک الفرج

پناهنده

سلام ...با مطلبی بروزم منتظر شما هستم