شهرام پور رستم     رمه

حیران ام

حیران گردنه هایی که

"سالار" را

بر  گل گیر  کامیونی می نویسند

که گوسفندها را

به کشتارگاه می برد.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
همسفر

تضادی که در بیشتر امور زندگی امروزه به وضوح قابل مشاهده است. سلام و سپاس از محبتهای همیشگی شما[گل]