اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

لولو ممه ها را برده


ملت به خدا دلش دگر پژمرده
از بس که غم نان و نوا را خورده
بدتر ز غم نان و نوا یارو گفت
هشدار که لولو ممه ها را برده
...................................
هر گاه که لولو ممه ها را برده
یک گوشه نشسته ممه ها را خورده
از دوری این همه ممه ملت ما
دپرس شده واقعاً دلش افسرده
.......................................
گویند که یارانه وجودش مرده
سوبسید سرانه مشت و تیپا خورده
اوضاع شده حسین قلی خانی باز
چون حضرت لولو ممه ها را برده

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٢٩