اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری از استاد محمد جاوید


ای مغز چرا فرار کردی؟
برگرد بیا که کار داریم
بر روی دوچشم ما دو پایت
بگذار که افتخار داریم
ماییم که قدر دان مغزیم
بر مغز کجا فشار داریم؟
از دست تو ای فرنگ نامرد
ما نیت انتحار داریم
چون سارق مغزهای مایی
با پاچه تو قرارداریم
صد چوب به پاچه ات نماییم
چوب از تنه چنار داریم
دیپورت بکن هر آن چه بردی
این را زتو انتظار داریم
از بابت جذب کله و مغز
یک عالمه ابتکار داریم
چون در هنر و علوم، الحق
فولیم و اضافه بار داریم
در باره این همه فیوضات
صد جور سمیناهار! داریم
یک بار همایش چغندر
یک بار تب خیار داریم
روزی سخن از سفیدی ماست
روزی سخن از تغار داریم
در مدح جناب ابن شلغم
منظومه بی شمار داریم
یا این که مدام میزگردی
در باب درخت و سار داریم
صد جور مقاله و نوشتار
در باره اشک مار داریم
البته که در دل سمینار
پرخرج ترین ناهار داریم
در ضمن برای مجریانش
صدها چمدان دلار داریم
القصه برای مغزهامان
در کشور خویش کار داریم
البته که مغز های آنتیک
همیشه در اختیار داریم
ما طالب مغزهای خوبیم
از مغز خراب عار داریم
البته بدان جناب « جاوید»
ما یک فقره شعار داریم:
با ما نپرد اگر که مغزی
یک حلقه به نام دار داریم

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۸:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٢۸