اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری زیبا از دکتر محمد روحانی


سکوت 

به التماس درختی شدم

 که می فهمید

بهار چیست

چمن برای چه سبز است 

و راز خنده ی گل را

شنیده بود از باد

بدون این که بپرسم

مرا به صبر فرا خواند

و گفت خاموشی

تمام مسئله ها را

جواب خواهد داد

ازین سکوت

 دلم می گرفت

نفرت داشت

من از تبارسخن بودم

وعاشق فریاد

چرا سکوت ؟

صدای خنده ی گلها

به شاخه ها پیچید

سوال ساده ی من

بی جواب بود هنوز

بهار جاری شد

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٢۱