اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری دیگر از قیصر ادب پارسی


فرزندم !

رویای روشنت را

دیگر برای هیچ کسی بازگو مکن !

ــ حتی برادران عزیزت ــ

می ترسم

شاید دوباره دست بیندازند

خواب تو را

در چاه

شاید دوباره گرگ ....

 می دانم

یازده ستاره و خورشید و ماه

در خواب دیده ای
 
حالا باش !

تا خواب یک ستاره ی دیگر

تعبیر خوابهای تو را

روشن کند

ای کاش ... !

از : قیصر امین پور

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱٢