اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری دیگر از هما میر افشار


شعر هما میر افشار در جواب شعر اخرین جرعه ی این جام از ف -مشیری

به که می اندیشی...
 
به که می اندیشی؟

کیست در زاویه ی دید دو چشمان چنان جنگل تو؟

که عمیق است و پر افسون و غمین

از تو بیزارم و از ان که در اعمال خیال تو کند رقص وجود

از تو بیزارم و از بود ونبود

***

نشان از من چه می جویی،تورا دیگر نمی خواهم

حدیث دل چه می گویی، تورا دیگر نمی خواهم

به بزم باده نوشانم مجو، ساغر شکستم من

ره بیهوده می پویی، تورا دیگر نمی خواهم .

 هما میر افشار

             (در این اشعار خانم میر افشار،مخاطب اقای مشیری نیستن)

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۳