اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعر نیمه کاره در قالب چهار پاره

شعر من همیشه نیمه کاره است
کاش بیتی از پرنده داشتم
کاش جای قافیه روی
یک ردیف بال زنده داشتم

کاش باد میوزید توی شعر
حرفها ی کهنه دور میشدند
کاش جمله جمله حرفهای من
مثل چشمه مثل نور میشدند

کاش بیصدا کبوتری کنار شعر مینشست
وز صدای بغ بغو او شیشه سکوت شعر میشکست
کاش میشد برای شعر خسته ام
از خدا کمی دوا گرفت

یا برای کشف لحظه های نو
میشد از فرشته ها دعا گرفت
خوشبحال شعر های ناتمام
ببین شعر من باز تمام گشته است

باز توی چهار پاره ای جدید
واژه واژه را حرام کرده است

سید جمال طبا طبایی

مهر 1371 دانشکده ادبیات تهران

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۳٠