اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

طبقه بندی نثرفارسی وسبکهای شعر فارسی


طبقه‏بندى نثر فارسى
------------------------
طبقه‏بندى نثر فارسى: نثر فارسى بعد از اسلام به شش طبقه عمده تقسیم‏مى‏شود:

1- دوره سامانى متعلق به سال‏هاى 450-300 ه . ق.

2- دوره غزنویان و سلجوقیان - برهه اول - متعلق به سالهاى 550-450 ه .ق.

3- دوره سلجوقیان - برهه دوم - خوارزمشاهیان - متعلق به سالهاى 600- 550 ه . ق.

4- دوره سبک عراقى و نثر مصنوع متعلق به سالهاى 1200 - 600 ه . ق.

5- دوره بازگشت ادبى متعلق به سالهاى 1300 - 1200 ه . ق.

6- دوره سبک ساده‏نویسى متعلق به سالهاى 1300 تا امروز(15).

ویژگى سبکهاى مذکور به‏طور خلاصه چنین است:

1- دوره سامانى، ساده و روان و عارى از لغات عربى و پیچیده.

2- دوره غزنویان و سلجوقیان: ورود لغات عربى و پیچیده و کلام طولانى وسجع و صنایع بدیع مثل مقامات حمیدى و مرزبان‏نامه.

3- دوره سبک عراقى دوره‏اى است که تکلف نثر افزون‏تر شد.

4- در دوره بازگشت، تقلید از گلستان سعدى و تاریخ بیهقى رواج یافت.

5- در دوره ساده‏نویسى باردیگر ساده‏نویسى رواج یافت و نثر روزنامه‏اى‏پدیدآمد.


سبکهاى شعر پارسى
-------------------------
سبکهاى شعر پارسى: ملک‏الشعرا بهار شعر پارسى را به چهار سبک‏مختلف تقسیم کرده است:

1- سبک خراسانى

2- سبک عراقى

3- سبک هندى

4- سبک بازگشت

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩