اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

پاسخ به فروغ


فروغ عزیز بارها به این جمله ات فکر کردم

پرنده مردنی ست

اما من هرگز نتواستم فراموشش کنم

نتوانستم پرنده عشقم را فراموش کنم

او را که تمامی حسم بود

او را که اولین ترانه عشق را برایم سرود

او را که از باران تعریفی دیگر داشت

او را که "نبودن" را دلیل" بودن" کرد

چگونه فراموش کنم تمام هستی ام را

پرواز زیباست فروغ عزیز

اما بی پرنده به چه معناست؟

تو بگو برایم تو بخوان

بگو تا شاید راحت شود این جان

قصه نیست بر سر آب و نان

قصه خون است و پرواز عاشقان

تو راست می گفتی:

اینجا کسی به مهمانی گنجشک ها نمی خواند ما را

آری اینجا کسی به آفتاب معرفی نمی کند ما را

دلم تنگ است

دلم تنگ است

اینجا چراغ هیچ رابطه ای سوسو نمی زند

دلم تنگ است

دلم برای پرنده ام تنگ است فروغ

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٧