اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعر ملک الشعرا بهار در مقام ایرج میرزا و غم مرگ اوایرجا رفتی و اشعار تو ماند         کوچ کردی تو و آثار تو ماند
بعد عمری دل یاران بردن         دل ما سوختی از این مردن‌
قلم شاعری از کار افتاد         ادبیات ز مقدار افتاد
بی تو رندی و نظربازی مرد         راستی سعدی شیرازی مرد

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٦