اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری از خانم بهاره نوروزی

مرگ این بار

به شکل مردی آمد

 که در سایه ها می دوید

.

.

.

ومن توانستم

ساعت ها به ساعت خیره شوم

به چشم های پسرم

.

عقربه ها را

            تلو

                   تلو بیندازم

و روی این دیوار شنی شعری بنویسم

"مرد از چشم عاشق می شود

زن از گوش"

.

.

.

من قاعده ءبازی را یاد نگرفتم

و نفهمیدم

اگر تاسم شیر باشد

شیر در پستان هایم کپک می زند

.

.

.

سایه هارا دور می زنم

من با این زنی که پشت شعر هایش نشسته

                                           قهرم

                                               قهر!

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٩:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢