اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری از خانم دکتر نظر اهاری

دوست، واژه است
واژه ای که از لب فرشته ها چکیده است
دوست،نا مه است
نامه ای که از خدا رسیده است
نامه ی خدا همیشه خواندنیست
توی دفتر فرشته ها
واژه ی قشنگ دوست
ماندنیست

راستی،دلت چقدر
آرزوی واژه های تازه داشت
دوست گلت رسید
واژه را کنار واژه کاشت
واژه ها کتاب شد
دوستت همان دعای توست
آخرش دعای تو
مستجاب شد

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱٤