اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

ماهی تنگ بلور

 

ماهی را هروقت از آب بگیری ساعتی دیگر میمیرد.
تازه نیست گرفتن ماهی از دریا
نطفه ی شروع دوباره است که در کالبد ماهی میمیرد.
کاش پرنده ای از قفس آزاد کنیم.
با گرفتن هرماهی،پرنده ای در قفس میمیرد.
به شوق دریا،ازاتاقم تاساحل راشناکردم
امادریاشوقی برای آبهای آزاد نداشت.
بادستان کوچکم،قایق بزرگی ساخته ام
تاماهی قرمزهای تنگ بلور،دریارا خواب نبینند.
نثری زیبا از امین ازاد

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٢