اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

از جنوب امده بود

از جنوب امده بود ------
از دیاری صمیمی وغریب------
از همان خوزستان------
مردم سامانش چه صفایی دارند------
وسلام و قدم تک تک انها ابدیست-------
با صفا و گرمند----
مهربان وبا عشق-------
ونگاشان معصوم----
گرجه از موطن خود دور شدند-----
از افق روشنتر-------
محبت را میجویند درخم ایینه ها---
تنهایی بی کسی بی مهری------
در شهر پر از رویاها می اید-------------
همچنان خاموشند-----
ودر ان شهر که نامش تا ابد جاوید است----
مردمی زیسته اند ----
در نهایت همه لطف---------
بواقع اباد---
نام او متل خودش ابادان---
حال در گوشه ای این خاک وطن جه غریب است غریب-----
کوچه ها نخلستانها همه از ویرانی منالند---
گوش به یک موسقیند ---
اهنگ روییدن--
وحدت وساختنی شهری خوب---
وکجاست ان همدلی وهمدردی----
که بداند محبت خوب است---
وکمک همدردی واژه های در لغتنامه یک عاطفه اند ----
وبدانیم در کنار همه انانیم که سفره هاشان همه از مهر ووفاست ----------


تقدیم به همه شهیدان ابادان وخوزستان

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٦