اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

باز هم از گلسرخی

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

گیرم که می کشید

گیرم که می برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟ 

 

خسرو گلسرخی

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٩