اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعر مادر ایرج میرزا

شعر مادر ایرج میرزا

گویند مرا چو زاد مادر پـسـتـان به دهان گرفتن آموخت

شب ها بر ِ گاهواری من بیدار نشست و خفتن آموخت

دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ی راه رفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم الـفـاظ نهاد و گفتن آموخت

لبخند نهاد بر لـب مـن بـر غـنچه ی گل شکفتن آموخت

پس هستی من ز هستی اوست تا هستم وهست دارمش دوست


   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٥:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٦