اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

سخنی دیگر


سردمداران برای آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند باید با امواج دریای آدمیان هماهنگ گردند .مهار دریا غیر ممکن است کسانی که فکر می کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دیر یا زود گم می شوند .

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٢