اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

پشت دیوار سدپشت دیواره ی سد ماند  به رویا  نرسید           
 
ماهی کوچک این  رود  به دریا  نرسید


باله را بال خودش کرد که بااحساسش

از سر سد   بپرد  ،  باز  به  بالا  نرسید

 
مثل این است که حسرت به دلش می ماند

چون که در تور من افتاد به  دریا  نرسید
 

گیرم این رود به دریا برسد...  بی ماهی

حکم   زیبا شدن  عشق  به  اجرا  نرسید


بین  عاشق شدن  و مرگ  پلی  می بندم
                            
 قسمت حرف من این بار به حاشا نرسید  

                                

       شعر از جناب اقای سعید  مرادی

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۳٠