اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

سراغ
اگر همه ی دنیا را بگردی
مثل من عاشق پیدا نمی کنی
می گویی نه؟ از رویاهایم بپرس
که چقدر بی ستاره گذشته اند شب هایم
اما پنجره ام همیشه به بوی تو باز مانده است
لابد روزی گذرت به کوچه مان می افتد
سر راست تر از نشانی من پیدا نمی کنی
خانه ای که ماه توی شیروانی اش گیر کرده است
درست پشت پرچین خواب ها
همه ی عمر را دویده بود - بی تو-
ببین چقدر سخت گذشته به من؟
دلم نیامده اسمت را هم بگویم
نمی خواهم کسی یادش بگیرد
نامه هایت را هم باران پاک کرده بود
عاشق تر از من پیدا نمی کنی
اگر از همه ی اهالی دنیا بپرسی
می گویی نه؟
سراغ مرا از ستاره های گمشده بگیر

 

 

 

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸