اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

سخنی از دکتر علی شریعتی

برگ در  انتهای زوال می افتد و میوه در ابتدای کمال

بنگر چگونه می افتی

 

 

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٥:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٩