اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری از فاضل نظری

ای همهمه نام

ای خلوت اوهام

ای ماه دل افروز

ای شام سیه فام

خورشیدم و خاموش

دریایم و ارام

چشمی که جدا ماند

از شاخه بادام

 از سگانه فاضل شعر ی از اقلیت

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢۱