اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

بازهم ازیاور مهدی پور

همین جاست فقر

کنار اتش من

بر استان پنجره های خانه ات

این جاست

بر بوته های چای می بارد

همراز ماست ابر

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱٩