اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

رباعی درباره شهرام جزایری

شعر طنز


آن رشوه دهندهّ کذایی بگریخت
از رافت قوهّ قضایی بگریخت

شهرام جزایری ز زندان اوین
گویا به جزایر هاوایی بگریخت!

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٦:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱