اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شوخی با سهراب

 
اهل حمامم
پوستم مهتابی است
پدرم دلاک است
سر طاسی دارد
لنگ می اندازد
پدرم شامپویی مصرف کرد
کله اش هی کف کرد
و سپس مویش ریخت
و چه اندازه سرش براق است

حرفه ام دلاکی است
هدف من پاکی است
می نشیند لب سکو آرام
یک نفر با احساس
کودکی را دیدم
می دود در پی صابون و لگن

مشتری های عزیز
لگن خاصره هاتان سالم
رخت ها را نکنید
آب مان بند آمد

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۳٠