اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

بازم بد است(طنز)


شاه و گدا رایت و سلطان شدن بد است
با این حساب ساده که انسان شدن بد است
شیطان شبی به روی خودش خنجری کشید
گفتم به تو چه شاعر شیطان شدن بد است
شمشیر لینچان دم کشمش نمی برد
بی جلوه های وی‍ژه جکی چان شدن بد است
رویای دیو شاه پریان دریدن است
پس در نتیجه شاه پریان شدن بد است
ازهر بساط بی غل و غش یک هوا بگیر
یا یک هوا خودت شو از ایشان شدن بد است
یو سف نباش پیرهنت پاره از جلوست
از پشت هم که پاره شود آن شدن بد است
البته بر خواص کمی پاره گی خوشست
اینگونه بر عوام نمایان شدن بد است
ساسان به صرف دختر همسایه شان نبود
همسایه گفته همسر ساسان شدن بد است
سامان رفیق دایی ساسان رفاقتی
اینجا چرا نوشته که سامان شدن بد است
با این ردیف بد همه انگار بد شدند
بند ردیف شعر جوانان شدن بد است
پرسیده اند از سگ اصحاب کهف گفت:
بد خواب می شوید نگهبان شدن بد است
این کوچه های اول تهران خیالشان
پس کوچه های آخر تهران شدن بد است
این کوچه های اول تهران کجائیند
اصلا نه اینکه کوچه در ایران شدن بد است
اینها قرار بوده اتوبان شوند قبل
ماها که دیده ایم اتوبان شدن بد است
هر عابری که با تو عریض و طویل شد
احساس می کنی که خیابان شدن بد است
با قالی پرنده سلیمان به نام شد
بی قالی پرنده سلیمان شدن بد است
پس چون درخت آخر آبان برهنه است
حتما درخت آخر آبان شدن بد است
من میشوم شدن شده فعل همیشگیم
با اینکه پیش عرف کماکان شدن بد است
هر کار می کنیم و پشیمان نمی شویم
لعنت به هر که گفته پشیمان شدن بد است

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٩