اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

بازهم شاعری از دیار جنگ

 

سید فریدون ابراهیمیسید فریدون ابراهیمیجوانیست که در جریان چند سال اخیر به قافلهء ادب فارسی - دری پیوسته است. او در سال ۱۳۵۷ خورشیدی زاده شده است و پس از سالیانی بار دوری از زادگاهش را بر دوش محسوس نموده است. سال ١٣٨٠ مجوعه شعری ( نگاه پنجره و ماه ) را به نشر رسانید. او اکنون در کابل همکار هفته نامه کابل است.


در برودت شبانه

از من از طلوع برگ از بهار مپرس
از من از سروش صبح بی غبار مپرس
خسته ایستاده ام در آستان سکوت
از من از پیام سبز جویبار مپرس
من که دیر هاست تشنه تشنه سوخته ام
از من از طنین و طرح آبشار مپرس

سهره از صلیب شاخه انتحار نمود
شاخه از سماجت شب انکسار نمود
از هجوم مرگ سوگوار و خسته دلم
در برودت شبانه یی شکسته دلم

از من از غم عقامت جوانه بپرس
از من از شبان سرد بی نشانه بپرس
از من از سقوط از من از شکسته شدن
از من از تگرگ و تیر و تازیانه بپرس
از من از هبوب تند و خشک سال عجیب
از من از هجوم مرگ صد فسانه بپرس

از من از طلوع برگ از بهار مپرس
از من از سروش صبح بی غبار مپرس

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٦