اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

هنرمند کیست

خبرنگار می پرسد:"هنرمند کیست؟" ونه گات پاسخ می دهد:"در معادن ذغال سنگ،برای آگاهی از وضعیت گاز معدن، پیش از ورود کارگران پرنده ای آوازه خوان را از دهانه به داخل معدن رها می کنند،پس از دقایقی اگر صدای پرنده باز هم به گوش رسید،مطمئن می شوند که معدن،گاز سمی خطرناک ندارد، اما اگر صدا قطع شد....!!!هنرمند و نقش هنرمند همانند همین پرنده است.


   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱۳