اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری از محمد علی بهمنی


هنوز هیچ کسَم پُر نکرده به میزان

 
منی که پُر شدنی نیستم به خاک بریزان

 
*

خَلاف لافِ من ،- ای قافِ عشق! بانوی اول

 
به اشتباه مکن هدیه ام برای کنیزان


هوایی تووآن لحظه های مرزستیزم

 
وازحصار خود،- این رفته تا همیشه -،گریزان


تو دشمنی کن مگذار درسکوت بپوسم

 
تو دوستی کن و برخویشتن مرا به ستیزان
 

نیازمند هجومی به غارت توام ، - اما


چگونه جان ببرم از شکست ؟ آی ... عزیزان


*

هنوز هیچ کسَم پُر نکرده به میزان


منی که پُر شدنی نیستم ، به خاک بریزان

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۳