اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

پایان روز


تک سلولیِ ساعت
چیزی به اشتباه می میرد
و آفتاب که نم برداشته است ، خیس و مات است
اگر به این خطوط ادامه دهم؛
آن شیء منجمد که اسیرِ دست توست به اشتباه می لغزد
و گرنه چندی ست که روز به پایان رسیده است

 

از شعر های نا تمام

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۳۱