اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

زندگی انسان

زندگی منشوری است در حرکت دوار منشوری که پرتو پر شکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آنرا دوست داشتنی خیال انگیز و پر شور ساخته است تقدیم به شما ای عزیز
زندگی نقشی است بیهوده
که با دست حوادث رنگ میگیرد
ابتدا با یک تصادف نطفه میگیرد
سپس با هر تصادف لحظه ها را رنگ میبخشیم
بدنبال تصادف نیز میمیریم
راه ما از هیچ تا پوچ است
سنگ فرش دل تمامش
شادی و اندوه
پیش پای ما سرابی خوش
در گلوها مان لحظه ها انبوه
با امیدی عاقبت نو مید
شب پی ما
ما پی خورشید
یا علی مدد شاعر شعر نیمه کاره

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٤:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٥