اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

هنرمند کیست(ونه گات)

ـ "ونه گات" نویسنده ی بدون مرز، در جنگ دوم جهانی،به عنوان اسیر در بازداشتگاهی زیرزمینی، در شهر "درسدن" آلمان نگهداری می شود، در یکی از شب های جنگ، درسدن بمباران می شود و تقریبا همه ی 50 هزار جمعیت شهر،دیگر چشم باز نمی کنند.
ـاز فردای همان شب،ونه گات به همراه سایر اسیران،مجبور به جابه جایی اجساد و دفن آن ها می شوند. تصویرهای وحشتناک این بمباران و انسان های جزغاله شده در طول زندگی،دست از گریبان
ونه گات و نوشته هایش برنمی دارند.
ـ"سلاخ خانه ی شماره ی 5 از جمله کتاب های نویسنده است که به فارسی ترجمه شده است.
ـخبرنگار می پرسد:"هنرمند کیست؟" ونه گات پاسخ می دهد:"در معادن ذغال سنگ،برای آگاهی از وضعیت گاز معدن، پیش از ورود کارگران پرنده ای آوازه خوان را از دهانه به داخل معدن رها می کنند،پس از دقایقی اگر صدای پرنده باز هم به گوش رسید،مطمئن می شوند که معدن،گاز سمی خطرناک ندارد، اما اگر صدا قطع شد....!!!هنرمند و نقش هنرمند همانند همین پرنده است
ـونه گات،(2006)مرزهای زندگی زمینی را پشت سر گذاشت و به ابدیت بی مرز پیوست.

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱۳