اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

زندگی مادی گذشته ام

بعد از شاگردی کلاس عشق

ابتداامدم و ساعت زندگی را برای
خودم کوک نمودم
هشت صبح
بانک و پول
ارتباط با ثروت و ثروت اندوزی
و هر روز زنگ زد حتی روز تعطیل
بجز عاشورا
و سیزده نحس
به خود امدم دیدم
ساعت عشقم
زنگ زده
پانزده سال تمام
من غافل
نشنیدم
یعنی از درون زنگ زدم
چون زنگهایش را زده بود
دیگر زنگ نمیزند

ساعت درونی عشقم

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٩