اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

دکترسید حمید طبیبیان

دکتر سید حمید طبیبیان

دکتر سید حمید طبیبیان در سال 1327 در شهر دزفول متولد شد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در همان شهر به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل راهی تهران شد.
مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای رشتة زبان و ادبیات عرب را از دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد و از سال 1354 در استخدام مؤسسه مطالعات و تحقیقات (فرهنگستان ادب و هنر سابق) و در گذشته نیز در این مؤسسه به کار تحقیق و پژوهش و مطالعات فرهنگی و ادبی اشتغال داشتند
دکتر طبیبیان طی دوران تحصیل دانشگاهی از محضر درس اساتیدی چون مرحوم عبدالحمید بدیع‌الزمانی، دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر سیدعلی موسوی مدرس بهبهانی، دکتر سید جعفر سجادی و بسیاری از اساتید دیگر، استفاده کرده است.
مهمترین آثار مطبوع و غیر مطبوع ایشان عبارت اند از:
1. ترجمه و تعلیق المظاهر الالهیة، ملاصدرا، انتشارات امیرکبیر .
2. ترجمه و تعلیق اخبار الحلاج، انتشارات اطلاعات.
3. ترجمه و تعلیق نقد النقور فی معرفة الوجود، انتشارات اطلاعات .
4. ترجمه نجة‌الدهر فی محائب البرّ و البحر، فرهنگستان ادب و هنر .
5. فرهنگ لاروس عربی (کتاب برگزیدۀ سال) .
 

آشنایی با کتاب

«فرهنگ لاروس عربی»

فرهنگ لاروس عربی دو مزیّت درخور توجه بر فرهنگهای مشابه دارد:
اول؛ اینکه ترتیب این فرهنگ بر مبنای الفبایی است نه ریشه‌ای و بدیهی است که این روش با طبع پژوهندگانی که بیشتر از فرهنگهای فارسی استفاده کرده‌اند و درصدد استفاده از فرهنگهای عربی نیز هستند؛ بسی سازگارتر است تا فرهنگهایی که به روش ریشه‌ای و غیره مرتب شده‌اند.
دوم؛ این که این فرهنگ، تقریباً نوترین و جدیدترین فرهنگ عربی موجود است که می‌توان گفت علاوه بر اکثر اصطلاحات معروف و متداول علمی، فنّی، فلسفی، تجاری، اقتصادی، صنعتی، حقوقی و... دربردارندة لغات قدیمی و اصطلاحات ادبی و نیز مشمون از تصاویر جانوران و گیاهان و ابزارها و ماشین‌آلات است.
a

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٤