اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری از شاعر غربت


بهزیستی نوشته بود:
شیر مادر ،مهر مادر ،جانشین ندارد
شیر مادر نخورده،مهر مادر پرداخت شد
پدر یک گاو خرید
و من بزرگ شدم
اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت
جز معلم عزیز ریاضی ام
که همیشه میگفت:
گوساله ، بتمرگ!

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٥