اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

بخشی از سخنان کوروش کبیر


بگذارید هرکس به آیین خویش باشد . زنان
را گرامی بدارید . فرودستان را
دریابید . و هرکس به زبان تبار خویش سخن گوید .

گسستن زنجیرها آرزوی من است . ما شب
را و بیداد را خواهیم زدود، زندگی را ستایش خواهیم کرد.

تا هست سرزمین من آسمانی باد ! که در او
رودهای بسیاری جاری است . ما دامنه ها و
دشت هایی داریم دریا وار . رازآمیز ،
سرسبز و برکت خیز ؛

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٩