اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

از شعرهای ناخوشی


عشق وتنفر


عشق را که معنا میکردند اشک بود سکوت بود گذشت بود ایثار بود وشقاوت و باز اشک بود س....
تنفر را که معنا کردند شقاوت بود ایثاربود گذشت بود سکوت بود واشک بود وباز شقاوت بود
ا....

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢۸