اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعرهای دوره ناخوشی


او


می دانی
بودن در نابودی قصه ای است تلخ وکشنده.
ایستادن در برابر باد لذتی است پایدار
بودن بی او
حقیقتی است عجیب
هرچند او با تو است اما تو بی او

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٤:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٦