اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری ازفروغ

آنها ساده لوحی یک قلب را
با خود به قصر قصه ها بردند
و اکنون دیگر
دیگر چگونه یک نفر به رقص بر خواهد خاست
و گیسوان کودکیش را
در آبهای جاری خواهد ریخت
و سیب را که سرانجام چیده است و بوییده است
در زیر پالگد خواهد کرد؟

 

 

 

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٧:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۸